Projekt humanizacji najdłuższego bloku w Warszawie

Dyplom magisterski na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
Autor: mgr inż. arch. Katarzyna Dyjewska
Promotor: dr hab. inż. arch. Jan SłykProblem projektowy modernizacji najdłuższego budynku w Warszawie - Kijowska 11 podążył w kierunku postawienia pytań o możliwość humanizacji przestrzeni istniejących osiedli mieszkaniowych, określenia potrzeb i warunków do rozwoju współczesnego człowieka oraz roli architekta i twórcy w przebiegu tego procesu.Nowy program funkcjonalny proponowany w projekcie uwzględnia m.in. nowy typ konsumenta, potrzebę indywidualizacji przestrzeni otaczającej współczesnego człowieka, zauważenie potrzeby redefinicji edukacji, nowych form pracy, integracji ludzi w przestrzeni realnej.O wyborze twórczości Ryszarda Winiarskiego jako inspiracji do rozwiązań estetycznych i funkcjonalnych w projekcie zadecydowała zbieżność czasowa z okresem powstania budynku Kijowska 11 oraz subiektywnie aktualny współczesny wydźwięk znaczeniowy i estetyczny proponowanych przez niego dzieł, opartych na statystyce.Proces projektowy uwzględnia wspomaganie programowaniem w dwóch aspektach:
- algorytm stworzony w programie Grasshopper lokuje w strukturze budynku 9 nowych typów mieszkań, uwzględniając statystyki spisu ludności dotyczące ilości osób w gospodarstwie domowym;
- skrypty w programie Processing generują dwuwymiarowe, czarno-białe grafiki inspirowane malarstwem Ryszarda Winiarskiego, służą one kształtowaniu ornamentu architektonicznego, zróżnicowaniu wejść klatek schodowych, zacienieniu przestrzeni rekreacyjnych na dachu, wytworzenia interakcji z przechodniem w pasażu usługowym.